Փարքեր

Ֆիլմ 2012

Կոլիբրի

Ֆիլմ 2012

Մեխանիկ

Ֆիլմ 2011

Տասներեք

Ֆիլմ 2010

Մեծ ավար

Ֆիլմ 2000